Dziś jest:piątek 06 grudnia 2019 roku. Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
05.12.2019
Kalendarz Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego SŁONKA w Katrynce na rok gospodarczy 2019/2020. ...
04.12.2019
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w styczniu 2020r. przez firmę Czyste Środowisko Sp. z o.o. (tel. 85 749 15 74). ...
04.12.2019
Prezes Koła Łowieckiego "Jarząbek" informuje, że w dniu 14.12.2019 r zostanie przeprowadzone polowanie zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego 144 w rejonie miejscowości Poniklica - Grądy - Nowiny - Kopisk - Chraboły - Knyszyn. Rozpoczęcie polowania Poniklica  godz. 8.00 planowane zakończenie 14.00. ...
04.12.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że  dnia 11 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa wsi Zalesie. Miejsce przeprowadzenia zebrania - Zalesie 16 ...
04.12.2019
dot. budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na części działki numer geodezyjny 789/4, w miejscowości Kulikówka, obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.12.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 254, 277/1, 277/9, 278/1, 278/6, 285 położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ul. Promiennej i ul. Polnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
02.12.2019
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej. ...
02.12.2019
Informujemy, że podczas uroczystego otwarcie Finału Wojewódzkiego Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym, który odbędzie się 5 grudnia w Dobrzyniewie Dużym, zorganizowana zostanie  pokazowa gra zawodników ekstraklasowego klubu tenisa stołowego UKS Dojlidy Białystok: Wang Zeng Yi, oraz Li Youngyin. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. ...
02.12.2019
26 listopada w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach odbyło się podsumowanie VII Gminnego Konkursu Plastycznego „Jesienne Inspiracje”. W tym roku młodzi artyści musieli stworzyć prace inspirowane wierszami m.in. Danuty Gellnerowej, Kazimiery Iłłakowiczówny czy Jana Lechonia. ...
27.11.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 46/33, 124, 119, 118, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Malinowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.11.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o wydaniu Zarządzenia nr 68/19 z dnia 20.11.2019 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Fastach.  ...
20.11.2019
EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży od 2018-03-01 do: 2021-02-28 realizuje projekt pn. „Cyfrowy Senior”. ...
19.11.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu  24.12.2019 r. (wtorek) Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym będzie nieczynny. Odpracowanie ...
15.11.2019
dot. budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz słupem energetycznym SN 15kV w obrębie działek o numerach geod. 243, 221, 56/17, 55/11, 238, 85/11, 114 obręb Kozińce, działek o numerach geod. 662/2 i 663/3, 96/3, 95/1, 92/2, 96/4, 10 obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże, działek o numerach geod. 1762, 1133/8, 1133/7, 1134/2, 1134/1, 1135, 1146/3...
15.11.2019
Fundacja ING Dzieciom organizuje bezpłatne 12-dniowe pobyty 50-cio osobowych grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami dla zwycięzców konkursów na najlepsze pomysły na Turnus Uśmiechu. W takim konkursie wzięła udział Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach i udało się!  ...
14.11.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 35, 100/1, 626/2, 625 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.11.2019
Poniżej zamieszczamy list Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskie Mieczysława Kazimierza Baszko z okazji Święta Niepodległości: ...
08.11.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 79/1, 324/1, 293/1, 301/1, 326, 327 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
07.11.2019
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dobrzyniewo Duże na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 18.11.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. ...
07.11.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu  24.12.2019 r. (wtorek) Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym będzie nieczynny. Odpracowanie ...
06.11.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 339, 483, 479/1, 478/1, 477/1, 476, 475/1, 474/3, 473/4, 473/3, 472/3, 472/4, 471, 470, 469/2, 469/1, 468, 473/10, 473/5, 474/4, 473/6, 474/5, 473/7, 474/6, 473/8, 474/7 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.11.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagroż...
06.11.2019
Poniżej zamieszczamy pismo Wojewody Podlaskiego do rolników w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" ...
06.11.2019
Po kilku miesiącach prac powstał projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Został on opracowany przy współpracy z mieszkańcami, władzami gminy, w tym z radnymi, sołtysami oraz partnerami gospodarczymi, instytucjonalnymi, społecznymi i środowiskowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, bądź z nią związanymi. Jest on wynikiem szczegółowych analiz, ...
06.11.2019
dot. budowy i przebudowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 176/2, 177/2, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, 187, 182/3 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulic: Pogodnej, Spacerowej, Słonecznej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
30.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że jednostki OSP DObrzyniewo Duże, Kozińce, Letniki otrzymały dotację Województwa Podlaskiego. ...
23.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285 w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże ...
18.10.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 191/19, 191/28, 192/5 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.10.2019
Referat Gospodarki Komunalnej informuje, iż od dnia 15.10.2019 będą prowadzone prace związane z wymianą orurowania na stacji uzdatniania wody we wsi Jaworówka. W związku z tymi pracami możliwe są przerwy w dostawie wody. Prace bedą prowadzone do końca miesiąca pażdziernika. Przepraszamy za utrudnienia. ...
14.10.2019
Poniżej zamieszczamy notatkę ze spotkania PKP PLK S.A. z mieszkańcami naszej gminy, w sprawie "Budowy Północnej Obwodnicy Białegostoku", które odbyły się 23.09.2019 r. w WDK w Pogorzałkach: ...
11.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działki o nr geod. 42 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Kościelnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że Gmina DObrzyniewo Duże zamierza złożyć wniosek o dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie. ...
10.10.2019
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji z dnia 2 października 2019 r., znak DIT-III.7440.21.2019 zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji liniowej pn. "Budowa drogi S19 na odcinku: węzeł "Knyszyn" (bez węzła) - węze...
09.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 35, 100/1, 626/2, 625, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.10.2019
Poniżej zamieszczamy formularz petycji przeciwko wszystkim 4 wariantom lokalizacji  Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku na terenach mieszkaniowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w lokalizacji, stanowiącej zagrożenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśl, jako głównego źródła zasilania komunalnego ujęcia wody dla m....
08.10.2019
Miło nam poinformować, że trzy szkoły z naszej gminy: SP Pogorzałki, ZSP Dobrzyniewo Duże i ZSP Nowe Aleksandrowo znalazły się wśród laureatów konkursu zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji. ...
07.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o przeprowadzeniu zebrania wiejskiego we wsi Krynice dla wyboru sołtysa na dzień 17 października 2019r. godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krynicach. ...
07.10.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 191/19, 191/28, 192/5 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże ...
03.10.2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, iż została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każdy młody człowiek, który zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222. ...
03.10.2019
dot. budowy świetlicy wiejskiej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 789/4 w miejscowości Kulikówka, obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
30.09.2019
dot. rozbudowy odcinka sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 68/19, 68/7, 68/15, położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.09.2019
Poniżej informacja o wypłaconych stypendiach przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże: ...
27.09.2019
Od dnia dzisiejszgo dostępny jest do wglądu Projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże" oraz "Prognoza oddziaływania na środowisko" do wymienionego dokumentu. ...
26.09.2019
Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z Urzędu Miasta w Wasilkowie odnośnie konsultacji społecznych zaplanowanych na 7.10.2019r.: ...
26.09.2019
Aby subskrybować Aktualności strony Urzędu Gminy należy: ...
25.09.2019
W ostatnim czaie w naszej Gminie nasilił sie proceder kradzieży włazów do studzienek kanalizacyjnych. Stanowi to poważny problem oraz naraża na bardzo duże niebezpieczeństwo zdrowie i życie naszych mieszkańców. ...
25.09.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, że dnia 27/28.09.2019 r. w godzinach od 23:00 do 5:00 oraz 28.09.2019 r. w godzinach do 15:00 zamknięty będzie przejazd na odcinku od m. Ogrodníki do m. Dobrzyníewo Kościelne. ...
23.09.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o numerze geod. 42 obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Kościelnej). ...
23.09.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.09.2019
Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85%  dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie. Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskiego. ...
20.09.2019
dot. budowy i przebudowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 176/2, 177/2, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, 187, 182/3 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Spacerowej, ul. Pogodnej, ul. Słonecznej). ...
19.09.2019
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że w czerwcu 2019 r. została zawarta Umowa na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku". ...
18.09.2019
dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. ...
11.09.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz słupem energetycznym SN 15kV w obrębie działek o numerach geod. 243, 221, 56/17, 55/11, 238, 85/11, 114 obręb Kozińce, działek o numerach geod. 662/2 i 663/3, 96/3, 95/1, 92/2, 96/4, 10 obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże, działek o numerach geod. 1762, 1133/8, 1133/7, 1134/2, 1134/1, 1135, 1146/3,...
10.09.2019
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionka przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów ...
06.09.2019
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 09 września 2019r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów ...
05.09.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż miejscem przeznaczonym na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...
04.09.2019
Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym z/s Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26.08.2019 r. do 16.09.2019 r., wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do najmu ...
03.09.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o obowiązku corocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. ...
03.09.2019
Poniżej zamieszcamy oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska... ...
02.09.2019
W związku z wszczętym na wniosek Pana Piotra Ranta z „UNI-GEO” Piotr Rant z siedzibą w Gołdapi przy ul. Zatorowej 7, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa... ...
02.09.2019
W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na odcinku drogi powiatowej 1393B z Dobrzyniewa Dużego - ul. Kościelna przez Dobrzyniewo Kośc do Dobrzyniewa Fabrycznego zostaną zawieszone trzy sobotnie kursy linii 106 na całej trasie ...
02.09.2019
Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w kolejnym działaniu w ramach projektu „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE” – w warsztatach z zakresu produkcji kosmetyków naturalnych ...
30.08.2019
Poniżej zmieszczamy wstępny rozkład jazdy autobusów szkolnych. ...
26.08.2019
Marszałek Województwa Podlaskiego przekazuje informację dotyczącą zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego szkołom z naszej gminy ...
26.08.2019
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 68/19, 68/7, 68/15 położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.08.2019
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 2/1, 83/1, 83/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/7, 337/8, 336/9, 281, 229/6, 230/5, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulic...
18.08.2019
Poniżej zamieszczamy treść listu Marszałka Województwa Podlaskiego - Artura Kosickiego - z okazji Dożynek Gminnych ...
18.08.2019
Poniżej zamieszczamy treść listu Posła do Parlamentu Europejskiego - Krzysztofa Jurgiela - z okazji Dożynek Gminnych ...
18.08.2019
Poniżej zameszczamy treść listu Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego - Władysława Kosiniak-Kamysza - z okazji Dożynek Gminnych ...
13.08.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu  23.08.2019 r. (piątek) Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym będzie nieczynny ...
09.08.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zaprasza rolników na spotkanie poświęcone możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania do wykonania w gospodarstwie instalacji fotowoltaicznej. ...
09.08.2019
Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 można składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie 02-16 września 2019 r. Są do pobrania w pokoju nr 3, dodatkowe informacje pod numerem tel. 85 742 81 55 w.19 oraz ...
09.08.2019
Z dniem 09.08.2019 zakończyliśmy przyjmowanie deklaracji od osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. ...
08.08.2019
W odpowiedzi na postulaty mieszkańców od 1 września 2019 r. Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże będzie dłużej pracował w poniedziałki. ...
08.08.2019
Dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/1, 100/2, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Królewskiej), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.   ...
05.08.2019
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza zdolną, zaangażowaną młodzież posiadającą pasję do fotografowania oraz kręcenia krótkich filmów do wzięcia udziału w konkursie pt. "PROW OKIEM FOTOREPORTERA" poświęconym projektom zrealizowanych ze środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -...
05.08.2019
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 'we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej ,,Wielki Las” organizują konkurs ogrodniczy pt. „Mój ogród – przyjazny i tradycyjny”. Każdy przydomowy ogród to unikalny i jedyny w swoim rodzaju świat, który może być ostoją dzikiej przyrody. Mamy tę moc by tworzyć miejsca przyjazne...
30.07.2019
ws. umorzenia postępowania dot. budowy i przebudowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 523/1, 524/1, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.07.2019
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże przy ul. Lipowej ...
24.07.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 288, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.07.2019
dot. budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych 996, 1869/1, 1869/7, 989/2 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.07.2019
Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w kolejnym działaniu w ramach realizacji operacji „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE” – w warsztatach z zakresu produkcji sera. ...
22.07.2019
Nasz Samorząd rozpoczyna prace nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Prace te wspiera merytorycznie i koordynuje prof. Andrzej Sztando, ekspert ds. zarządzania strategicznego rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. ...
22.07.2019
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020 ...
19.07.2019
dot. budowy stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 2/1, 83/1, 83/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/7, 337/8, 336/9, 281, 229/6, 230/5, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Szkolnej), gm. Dobrzy...
18.07.2019
Niniejszym informuję, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2019 r. przyjmowane będą do 23 lipca 2019 r. /wtorek/ w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, pokój nr 1. ...
15.07.2019
Wojewoda Podlaski informuje, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa do 27 lipca 2019 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. ...
12.07.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 523/1, 524/1, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.07.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej nN 0,4kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/11, 65/1, 65/2, 66/1, 66/4, 66/8, 360/1 w miejscowości Gniła i działki numer geodezyjny 383/4 w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże ...
09.07.2019
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku poszukuje dokumentów i zdjęć, a także relacji lub wspomnień mogących poświadczyć straty Kościoła w trakcie II wojny światowej (zniszczenia kościołów, kaplic, cmentarzy, budynków gospodarczych, przydrożnych krzyży, itp.) ...
09.07.2019
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości skł. się z działek ozn. nr geod. 1881/3, 1882/1 i 1883/1 o łącznej powierzchni 0,1338 ha położonej w obrębie Dobrzyniewo Duże. ...
09.07.2019
Informacja o możliowści uzyskania dotacji do wapnowania gleb w ramach programu "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie". ...
08.07.2019
Wzorem lat ubiegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest V edycja Konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”. Z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jednak na mapie województwa podlaskiego nadal są obszary, które należy ożywić i zmotywować do działania. ...
08.07.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 31 sierpnia 2019 r. KASA w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże zostanie zlikwidowana. ...
05.07.2019
Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030 ...
[1] [2] [3] »