Dziś jest:poniedziałek 14 października 2019 roku. Imieniny: Alany, Damiana, Liwii
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
11.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działki o nr geod. 42 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Kościelnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że Gmina DObrzyniewo Duże zamierza złożyć wniosek o dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie. ...
10.10.2019
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji z dnia 2 października 2019 r., znak DIT-III.7440.21.2019 zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji liniowej pn. "Budowa drogi S19 na odcinku: węzeł "Knyszyn" (bez węzła) - węze...
09.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 35, 100/1, 626/2, 625, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.10.2019
Poniżej zamieszczamy formularz petycji przeciwko wszystkim 4 wariantom lokalizacji  Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku na terenach mieszkaniowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w lokalizacji, stanowiącej zagrożenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśl, jako głównego źródła zasilania komunalnego ujęcia wody dla m....
08.10.2019
Miło nam poinformować, że trzy szkoły z naszej gminy: SP Pogorzałki, ZSP Dobrzyniewo Duże i ZSP Nowe Aleksandrowo znalazły się wśród laureatów konkursu zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji. ...
07.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o przeprowadzeniu zebrania wiejskiego we wsi Krynice dla wyboru sołtysa na dzień 17 października 2019r. godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krynicach. ...
07.10.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 191/19, 191/28, 192/5 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże ...
03.10.2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, iż została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każdy młody człowiek, który zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222. ...
03.10.2019
dot. budowy świetlicy wiejskiej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 789/4 w miejscowości Kulikówka, obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
30.09.2019
dot. rozbudowy odcinka sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 68/19, 68/7, 68/15, położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.09.2019
Poniżej informacja o wypłaconych stypendiach przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże: ...
27.09.2019
Od dnia dzisiejszgo dostępny jest do wglądu Projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże" oraz "Prognoza oddziaływania na środowisko" do wymienionego dokumentu. ...
26.09.2019
Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z Urzędu Miasta w Wasilkowie odnośnie konsultacji społecznych zaplanowanych na 7.10.2019r.: ...
26.09.2019
Aby subskrybować Aktualności strony Urzędu Gminy należy: ...
25.09.2019
W ostatnim czaie w naszej Gminie nasilił sie proceder kradzieży włazów do studzienek kanalizacyjnych. Stanowi to poważny problem oraz naraża na bardzo duże niebezpieczeństwo zdrowie i życie naszych mieszkańców. ...
25.09.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, że dnia 27/28.09.2019 r. w godzinach od 23:00 do 5:00 oraz 28.09.2019 r. w godzinach do 15:00 zamknięty będzie przejazd na odcinku od m. Ogrodníki do m. Dobrzyníewo Kościelne. ...
23.09.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o numerze geod. 42 obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Kościelnej). ...
23.09.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.09.2019
Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85%  dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie. Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskiego. ...
20.09.2019
dot. budowy i przebudowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 176/2, 177/2, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, 187, 182/3 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Spacerowej, ul. Pogodnej, ul. Słonecznej). ...
19.09.2019
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że w czerwcu 2019 r. została zawarta Umowa na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku". ...
18.09.2019
dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. ...
11.09.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz słupem energetycznym SN 15kV w obrębie działek o numerach geod. 243, 221, 56/17, 55/11, 238, 85/11, 114 obręb Kozińce, działek o numerach geod. 662/2 i 663/3, 96/3, 95/1, 92/2, 96/4, 10 obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże, działek o numerach geod. 1762, 1133/8, 1133/7, 1134/2, 1134/1, 1135, 1146/3,...
10.09.2019
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionka przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów ...
06.09.2019
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 09 września 2019r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów ...
05.09.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż miejscem przeznaczonym na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...
04.09.2019
Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym z/s Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26.08.2019 r. do 16.09.2019 r., wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do najmu ...
03.09.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o obowiązku corocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. ...
03.09.2019
Poniżej zamieszcamy oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska... ...
02.09.2019
W związku z wszczętym na wniosek Pana Piotra Ranta z „UNI-GEO” Piotr Rant z siedzibą w Gołdapi przy ul. Zatorowej 7, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa... ...
02.09.2019
W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na odcinku drogi powiatowej 1393B z Dobrzyniewa Dużego - ul. Kościelna przez Dobrzyniewo Kośc do Dobrzyniewa Fabrycznego zostaną zawieszone trzy sobotnie kursy linii 106 na całej trasie ...
02.09.2019
Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w kolejnym działaniu w ramach projektu „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE” – w warsztatach z zakresu produkcji kosmetyków naturalnych ...
30.08.2019
Poniżej zmieszczamy wstępny rozkład jazdy autobusów szkolnych. ...
26.08.2019
Marszałek Województwa Podlaskiego przekazuje informację dotyczącą zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego szkołom z naszej gminy ...
26.08.2019
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 68/19, 68/7, 68/15 położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.08.2019
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 2/1, 83/1, 83/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/7, 337/8, 336/9, 281, 229/6, 230/5, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulic...
18.08.2019
Poniżej zamieszczamy treść listu Marszałka Województwa Podlaskiego - Artura Kosickiego - z okazji Dożynek Gminnych ...
18.08.2019
Poniżej zamieszczamy treść listu Posła do Parlamentu Europejskiego - Krzysztofa Jurgiela - z okazji Dożynek Gminnych ...
18.08.2019
Poniżej zameszczamy treść listu Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego - Władysława Kosiniak-Kamysza - z okazji Dożynek Gminnych ...
13.08.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu  23.08.2019 r. (piątek) Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym będzie nieczynny ...
09.08.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zaprasza rolników na spotkanie poświęcone możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania do wykonania w gospodarstwie instalacji fotowoltaicznej. ...
09.08.2019
Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 można składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie 02-16 września 2019 r. Są do pobrania w pokoju nr 3, dodatkowe informacje pod numerem tel. 85 742 81 55 w.19 oraz ...
09.08.2019
Z dniem 09.08.2019 zakończyliśmy przyjmowanie deklaracji od osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. ...
08.08.2019
W odpowiedzi na postulaty mieszkańców od 1 września 2019 r. Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże będzie dłużej pracował w poniedziałki. ...
08.08.2019
Dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/1, 100/2, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Królewskiej), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.   ...
05.08.2019
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza zdolną, zaangażowaną młodzież posiadającą pasję do fotografowania oraz kręcenia krótkich filmów do wzięcia udziału w konkursie pt. "PROW OKIEM FOTOREPORTERA" poświęconym projektom zrealizowanych ze środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -...
05.08.2019
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 'we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej ,,Wielki Las” organizują konkurs ogrodniczy pt. „Mój ogród – przyjazny i tradycyjny”. Każdy przydomowy ogród to unikalny i jedyny w swoim rodzaju świat, który może być ostoją dzikiej przyrody. Mamy tę moc by tworzyć miejsca przyjazne...
30.07.2019
ws. umorzenia postępowania dot. budowy i przebudowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 523/1, 524/1, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.07.2019
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże przy ul. Lipowej ...
24.07.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 288, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.07.2019
dot. budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych 996, 1869/1, 1869/7, 989/2 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.07.2019
Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w kolejnym działaniu w ramach realizacji operacji „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE” – w warsztatach z zakresu produkcji sera. ...
22.07.2019
Nasz Samorząd rozpoczyna prace nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Prace te wspiera merytorycznie i koordynuje prof. Andrzej Sztando, ekspert ds. zarządzania strategicznego rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. ...
22.07.2019
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020 ...
19.07.2019
dot. budowy stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 2/1, 83/1, 83/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/7, 337/8, 336/9, 281, 229/6, 230/5, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Szkolnej), gm. Dobrzy...
18.07.2019
Niniejszym informuję, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2019 r. przyjmowane będą do 23 lipca 2019 r. /wtorek/ w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, pokój nr 1. ...
15.07.2019
Wojewoda Podlaski informuje, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa do 27 lipca 2019 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. ...
12.07.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 523/1, 524/1, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.07.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej nN 0,4kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/11, 65/1, 65/2, 66/1, 66/4, 66/8, 360/1 w miejscowości Gniła i działki numer geodezyjny 383/4 w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże ...
09.07.2019
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku poszukuje dokumentów i zdjęć, a także relacji lub wspomnień mogących poświadczyć straty Kościoła w trakcie II wojny światowej (zniszczenia kościołów, kaplic, cmentarzy, budynków gospodarczych, przydrożnych krzyży, itp.) ...
09.07.2019
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości skł. się z działek ozn. nr geod. 1881/3, 1882/1 i 1883/1 o łącznej powierzchni 0,1338 ha położonej w obrębie Dobrzyniewo Duże. ...
09.07.2019
Informacja o możliowści uzyskania dotacji do wapnowania gleb w ramach programu "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie". ...
08.07.2019
Wzorem lat ubiegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest V edycja Konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”. Z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jednak na mapie województwa podlaskiego nadal są obszary, które należy ożywić i zmotywować do działania. ...
08.07.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 31 sierpnia 2019 r. KASA w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże zostanie zlikwidowana. ...
05.07.2019
Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030 ...
04.07.2019
W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na odcinku od Dobrzyniewa Dużego - ul. Kościelna - do Dobrzyniewa Fabrycznego zostaną zawieszone trzy sobotnie kursy linii 106 na całej trasie. ...
03.07.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w związku z raportem suszowym ogłoszonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy). ...
03.07.2019
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym informuje o utrudnieniach drogowych w miejscowości Fasty ul. Rolna i Białostocka w miesiącu lipcu. Utrudnienia spowodowane będą prowadzeniem prac związanych z regulacją studzienek kanalizacyjnych. ...
02.07.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 288 (rejon ulicy Sadowej), położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
28.06.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/1, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
28.06.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV, w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/1, 916/1, 677/2, 677/1, 761, 736, 724, 735, 718, 679/3, 679/2, 679/1, 719, 720, 717, 716, 715, 714, 589, 588, 572, 574/2, 574/1, 573, 570/4, 570/3, 570/2, 569, 562/3, 563/3,...
27.06.2019
Szkoła w Obrubnikach otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica ...
27.06.2019
rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 359/2, 205/1, 205/17, 185/29, 185/31 w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
26.06.2019
W  związku z trwającymi od kilku dni upałami nastąpił znaczny wzrost zużycia wody z wodociągów gminnych. Tak duży pobór wody powoduje, że ciśnienie w wodociągu znacznie spada, a tym samym jest przyczyną braku wody u części odbiorców. ...
25.06.2019
Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE" ...
19.06.2019
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. ...
18.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych56/15, 357, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Dobrzyniewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
18.06.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 42, 100/1 (rejon ulicy Królewskiej) obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.06.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geodezyjnych 996, 1869/1, 1869/7, 989/2 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 165/165, 276, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.06.2019
Petycja wpłynęła na adres internetowy: kancelaria@dobrzyniewo.pl Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże ...
14.06.2019
Petycja wpłynęła na adres internetowy: kancelaria@dobrzyniewo.pl Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 DObrzyniewo Duże ...
12.06.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 146/16 w miejscowości Letniki, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.06.2019
ZARZĄDZENIE NR Or.120.32.2019 WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów ...
11.06.2019
dot. budowy kablowych linii energetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/04kV oraz słupa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV w miejscowości Zalesie,w granicach działek o numerach geodezyjnych 55/11, 56/17, 56/6, 221, 56/7, 56/8, 222, 56/4, 243, 238, 85/11 (obręb Kozińce) oraz działek o numerach geodezyjnych 662/2 i 663/3 (obręb Chraboły), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.06.2019
Poniżej zamieszczamy informacyjny plakat odnośnie tego, czego nie należy wrzucać do kanalizacji. ...
08.06.2019
Zaproszenie na spotkanie z osobą, która odniosła sukces ...
06.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 88/19, 88/21, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon Szosy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże.Decyzja wydana została na wniosek PSG Sp. z o. o. w Tarnowie. ...
06.06.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z remontem ul. Kościelnej od dnia 10.06.2019r. do dnia 30.10.2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu. Na odcinku oznaczonym na załączniku graficznym będzie występował ruch wahadłowy i inne utrudnienia w ruchu. ...
05.06.2019
Jubileusz 500-lecia Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym ...
05.06.2019
Gmina Dobrzyniewo Duże uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł ze środków Województwa Podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na realizację dwóch zadań ...
04.06.2019
dot. podjęcia postępowania zawieszonego z urzędu w dniu 12.03.2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN - 15/0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/...
03.06.2019
ZARZADZENIE NR Or.120.31.2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia 21.06.2019 dniem wolnym od pracy. ...
[1] [2] [3] »