Dziś jest:czwartek 05 grudnia 2019 roku. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

Z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż po 2 latach pracy i długich miesiącach oczekiwania 20.09.2018 r. podpisaliśmy umowę transgraniczną z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ( pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże – Lider Projektu i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej ) na realizację budowy remizy strażackiej w Letnikach oraz zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Pogorzałkach będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.  Gmina Dobrzyniewo Duże pozyska z tego projektu ok. 440 000,00 EUR ( ok. 2 mil. PLN ) dofinansowania na budowę oraz zakup samochodu strażackiego. Ścisła współpraca z partnerami z Białorusi i  ciężka praca przyniosła efekt. W projekcie przewidziane są wspólne ćwiczenia, szkolenia i wymiana doświadczeń  pomiędzy  jednostkami OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże a Strażakami z Obwodu Grodzieńskiego _ PSP Grodno Białoruś ). Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na przełomie 2018/2019 roku a cały projekt się ma zakończyć w okresie 24 miesięcy. Podkreślić należy po raz kolejny, że podpisanie umowy na dofinansowanie a tym samym pozyskanie środków unijnych z Programu Polska-Białoruś – Ukraina z Działania Bezpieczeństwo jest niewątpliwie ogromnym sukcesem Naszej Gminy. Komisja Wyboru Projektów z 248 wniosków wytypowała do dofinansowania 17  i tylko 2 gminy  z województwa podlaskiego uzyskały dofinansowanie w temacie bezpieczeństwa pożarowego w tym Dobrzyniewo. 

 

W związku z powyższym, w dniu 17.10.2018r. w Dobrzyniewie Dużym w Remizie OSP w Pogorzałkach nastąpiło uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże,   Grodno  Regional  Department of  the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus i Grodno District Executive Committee

 

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/244  -  LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW BEZPIECZEŃSTWO

Dane dot. Projektu :
the Project “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego)
Thematic objective - 3. Common challenges in the field of safety and security (SECURITY)
1.2. Programme priority - 3.2 Addressing common security challenges
In accordance with the decision of the Joint Monitoring Committee of 2018.03.22 and Grant Contract no PLBU.03.02.00-20-0497/17-00 Within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument.

 

BUDGET OF THE PROJECT NO PLBU.03.02.00-20-0497/17-00

No

Beneficiary Name

Country

Total cost EUR

ENI financing EUR

Own co-financing EUR

% of ENI funding

1

Dobrzyniewo Duże Commune

Poland

488 645,00

439 780,49

48 864,51

90%

2

Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus

Belarus

619 442,00

557 497,80

61 944,20

90%

3

Grodno District Executive Committee

Belarus

9 132,00

8 218,81

913,19

90%

Project Total

1 117 219,00

1 005 497,10

111 721,90

90%

 

 

 

Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi z dn. 28 czerwca 2019r. nr 429 w sprawie zatwierdzenia projektów międzynarodowej pomocy technicznej

 

 

 

Informujemy, że oficjalnie projekt rusza od 01.09.2019 (zostały spełnione wszystkie przesłanki).

 

 

Dnia 04.11.2019 r. w Grodnie na Białorusi odbyło się spotkanie grupy roboczej, realizującej projekt pn. “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego).

 

Podczas spotkania omówiono istotne kwestie związane z realizacją projektu, między innymi dotyczące głównych zadań, jak również harmonogramu projektu. Kilkugodzinna narada zaowocowała wypracowaniem dalszych działań, które zostaną wkrótce wdrożone przez wszystkich beneficjentów Projektu.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów tj. Gminy Dobrzyniewo Duże, Starostwo Grodzieńskie oraz Państwowa Straż Pożarna Republiki Białoruś.

 

Kolejne spotkania będą realizowane cyklicznie minimum raz na kwartał, zgodnie z założeniami projektu.

 

14.11.2019 - Grodno 14.11.2019 - Grodno
14.11.2019 - Grodno