Dziś jest:środa 18 września 2019 roku. Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 01.02.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 1 lutego 2019 r.

 

IPG.6733.2.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – 15/0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 55/2, 56/25, 56/37, 221, 55/11, 56/17, 56/6, 56/7, 56/8, 222, 56/12, 56/4, 243, 238, 663/3, 85/11, 662/2 w miejscowości Zalesie, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

« inne aktualności