Dziś jest:wtorek 20 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Aktualności
OBWIESZCZENIE 13.06.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.27.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie działki numer geod. 634 w miejscowości Ogrodniki, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

« inne aktualności