Dziś jest:niedziela 20 września 2020 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Aktualności
Zasady bioasekuracji przy obsłudze drobiu 16.01.2020
Zasady bioasekuracji przy obsłudze drobiu

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do gospodarstw.

 

Podstawowe zasady postępowania określone przez Główny Inspektorat Weterynarii:
1. Zgłaszać W powiatowych inspektoratach weterynarii wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób, nawet jeśli przeznaczony jest na użytek własny, a także miejsca utrzymywania innych ptaków ( np. gołębi ).
2. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasady bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. 2017, poz. 722 ), a W szczególności:
- utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywać paszę dla ptaków W sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane W niewoli W sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, W których jest utrzymywany drób, W liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - W przypadku ferm, W których drób jest utrzymywany W systemie bezwybiegowym,
- osoby wchodzące do budynków ínwentarskich, W których jest utrzymywany drób, muszą stosować odzieży ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie W danyin budynku - W przypadku ferm, W których drób jest utrzymywany W systemie bezwybiegowym,
- osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu muszą przestrzegać zasad higieny osobistej, W tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich, oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- osoby, które W ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły polowaniu na ptaki łowne, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu Wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej W szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Jednocześnie przypominam, że występujący aktualnie wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ptaków, posiadaczy drobiu i gospodarki kraju.

 

Z tego też względu prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

« inne aktualności