Dziś jest:czwartek 13 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
Aktualności
OBWIESZCZENIE 29.08.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.37.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działki nr geod. 579/21 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14.

« inne aktualności