Dziś jest:niedziela 20 września 2020 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 17.01.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 17 stycznia 2020 r.

 

 

IPG.6733.1.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j. t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 135/6, 139 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Klonowej), gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.

 

 

a/a - 1


 

« inne aktualności