Dziś jest:niedziela 20 września 2020 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Aktualności
Dotacje do instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 10.01.2020
Dotacje do instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Nabór deklaracji uczestnictwa prowadzony jest przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego Regionalnym  Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Regulaminem naboru wniosków nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych proszone są o złożenie deklaracji zgodnie z załączonym wzorem, do dnia 23.01.2020 r.

 

Załączamy także regulamin naboru deklaracji uczestnictwa Mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże w wyżej wymieniony projekcie.

 

Informujemy także, że w dniu 15.01.2020 r. o godz. 18.30 w Wiejskim Domu Kultury w Pogorzałkach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące tego naboru.

 

Deklaracja

Regulamin naboru

« inne aktualności