Dziś jest:czwartek 20 czerwca 2019 roku. Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
19.06.2019
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. ...
18.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych56/15, 357, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Dobrzyniewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
18.06.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 42, 100/1 (rejon ulicy Królewskiej) obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.06.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geodezyjnych 996, 1869/1, 1869/7, 989/2 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 165/165, 276, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.06.2019
Petycja wpłynęła na adres internetowy: kancelaria@dobrzyniewo.pl Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże ...
14.06.2019
Petycja wpłynęła na adres internetowy: kancelaria@dobrzyniewo.pl Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 DObrzyniewo Duże ...
12.06.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 146/16 w miejscowości Letniki, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.06.2019
W  związku z trwającymi od kilku dni upałami nastąpił znaczny wzrost zużycia wody z wodociągów gminnych. Tak duży pobór wody powoduje, że ciśnienie w wodociągu znacznie spada, a tym samym jest przyczyną braku wody u części odbiorców. ...
11.06.2019
ZARZĄDZENIE NR Or.120.32.2019 WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów ...
11.06.2019
dot. budowy kablowych linii energetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/04kV oraz słupa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV w miejscowości Zalesie,w granicach działek o numerach geodezyjnych 55/11, 56/17, 56/6, 221, 56/7, 56/8, 222, 56/4, 243, 238, 85/11 (obręb Kozińce) oraz działek o numerach geodezyjnych 662/2 i 663/3 (obręb Chraboły), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.06.2019
Poniżej zamieszczamy informacyjny plakat odnośnie tego, czego nie należy wrzucać do kanalizacji. ...
08.06.2019
Zaproszenie na spotkanie z osobą, która odniosła sukces ...
06.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 88/19, 88/21, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon Szosy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże.Decyzja wydana została na wniosek PSG Sp. z o. o. w Tarnowie. ...
06.06.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z remontem ul. Kościelnej od dnia 10.06.2019r. do dnia 30.10.2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu. Na odcinku oznaczonym na załączniku graficznym będzie występował ruch wahadłowy i inne utrudnienia w ruchu. ...
05.06.2019
Jubileusz 500-lecia Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym ...
04.06.2019
Po raz kolejny będziemy starać się pozyskać środki unijne na Odnawialne Źródła Energii, tym samym planujemy zbieranie ankiet od osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych lub fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. ...
04.06.2019
dot. podjęcia postępowania zawieszonego z urzędu w dniu 12.03.2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN - 15/0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/...