Dziś jest:poniedziałek 14 października 2019 roku. Imieniny: Alany, Damiana, Liwii
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
11.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działki o nr geod. 42 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Kościelnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że Gmina DObrzyniewo Duże zamierza złożyć wniosek o dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie. ...
10.10.2019
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji z dnia 2 października 2019 r., znak DIT-III.7440.21.2019 zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji liniowej pn. "Budowa drogi S19 na odcinku: węzeł "Knyszyn" (bez węzła) - węze...
09.10.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 35, 100/1, 626/2, 625, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.10.2019
Poniżej zamieszczamy formularz petycji przeciwko wszystkim 4 wariantom lokalizacji  Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku na terenach mieszkaniowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w lokalizacji, stanowiącej zagrożenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśl, jako głównego źródła zasilania komunalnego ujęcia wody dla m....
08.10.2019
Miło nam poinformować, że trzy szkoły z naszej gminy: SP Pogorzałki, ZSP Dobrzyniewo Duże i ZSP Nowe Aleksandrowo znalazły się wśród laureatów konkursu zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji. ...
07.10.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o przeprowadzeniu zebrania wiejskiego we wsi Krynice dla wyboru sołtysa na dzień 17 października 2019r. godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krynicach. ...
07.10.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 191/19, 191/28, 192/5 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże ...
03.10.2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, iż została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każdy młody człowiek, który zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222. ...
03.10.2019
dot. budowy świetlicy wiejskiej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 789/4 w miejscowości Kulikówka, obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
30.09.2019
dot. rozbudowy odcinka sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 68/19, 68/7, 68/15, położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.09.2019
Poniżej informacja o wypłaconych stypendiach przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże: ...
27.09.2019
Od dnia dzisiejszgo dostępny jest do wglądu Projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże" oraz "Prognoza oddziaływania na środowisko" do wymienionego dokumentu. ...
26.09.2019
Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z Urzędu Miasta w Wasilkowie odnośnie konsultacji społecznych zaplanowanych na 7.10.2019r.: ...
26.09.2019
Aby subskrybować Aktualności strony Urzędu Gminy należy: ...
25.09.2019
W ostatnim czaie w naszej Gminie nasilił sie proceder kradzieży włazów do studzienek kanalizacyjnych. Stanowi to poważny problem oraz naraża na bardzo duże niebezpieczeństwo zdrowie i życie naszych mieszkańców. ...
25.09.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, że dnia 27/28.09.2019 r. w godzinach od 23:00 do 5:00 oraz 28.09.2019 r. w godzinach do 15:00 zamknięty będzie przejazd na odcinku od m. Ogrodníki do m. Dobrzyníewo Kościelne. ...
23.09.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o numerze geod. 42 obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Kościelnej). ...
23.09.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.09.2019
Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85%  dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie. Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskiego. ...