Dziś jest:środa 19 lutego 2020 roku. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
18.02.2020
W związku z naborem wniosków do III edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego informujemy, że wnioski sołectw do udziału w tym programie przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże do dnia 6 marca 2020 r. ...
17.02.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 278, 167/14, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Wiosennej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
12.02.2020
LGD Puszcza Knyszyńska informuje, iż w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 7 naborów wniosków: ...
10.02.2020
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że po okresie intensywnych przygotowań w marcu 2020 roku rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa. ...
05.02.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 39, 42, w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże ...
04.02.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 46/33, 119, 123, 124, w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Malinowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
04.02.2020
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii: ...
04.02.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 89, 98/1, 98/5 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Dębowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.01.2020
Początek nowego roku to czas, kiedy każda osoba, która uzyskała dochód musi złożyć roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. ...
24.01.2020
Poniżej zamieszczamy harmongram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże w okresie luty 2020 - styczeń 2021. ...
24.01.2020
W związku z trwającymi do dnia 02.02.2020 r. feriami zimowymi w woj. Podlaskim, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, przychyla się do wniosku Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21.01.2020 r. o zmianę terminu spotkania informacyjnego na 03.02.2020r. ...
23.01.2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na rok 2020r. Zamówienie każdorazowo powinno być dowiezione do siedziby Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. Zaproponowane w ofercie ceny brutto materiałów dostawca będzie musiał utrzymać do 30.06.2020 roku lub do wyczerpania kwoty umownej. Szczegółowy asortyment określony został w szczegółowym wykazie cenowym za...
21.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 165/152, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.01.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 36, 38/1, 35/1, 28 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Podleśnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.01.2020
W związku z realizacją umowy na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: "Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku" oraz ze stwierdzoną podczas przeprowadzonego w dniu 23.09.2019 r. spotkania informacyjnego, potrzebą ustalenia nowych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że organizuje s...
20.01.2020
Poniżej zamieszczamy Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych ...
[1] [2] »