Dziś jest:niedziela 20 września 2020 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
16.09.2020
W związku z awarią sieci wodociągowej i brakiem wody w miejscowości Nowe Aleksandrowo,  dnia 17.09.2020 r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno wychowawcze w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie. ...
16.09.2020
Zarządzenie nr 129/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dnia 14 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Borsukówka w Gminie Dobrzyniewo Duże ...
15.09.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o realizacji  Rządowego wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. ...
15.09.2020
Wykaz  uczniów szkół  podstawowych, którzy otrzymali stypendium motywacyjne za rok  szkolny 2019/2020,  w wysokości po 300 zł. ...
15.09.2020
dot. budowy dwóch słupów oświetlenia hybrydowego w obrębie działki o numerze geod. 94/3, w miejscowości Szaciły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.09.2020
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15kV i nN – 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 281, 330/3, 330/2, 259/9, 258/5, 258/4, 257/7, 257/8, 257/11, 256/5, 262/21, 262/19, 1/2, 2/8, 262/22, 262/20, 5/2, 6/2, 8/4, 12/2, 13/16, 15/13, 15/15, położonych w miejscowości Fasty, g...
15.09.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 100/1, 626/1, 627/3, 626/4, 627/4, 626/2, w miejscowości Ogrodniki, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.09.2020
Od dnia 19-09-2020r. zmieniają się przepisy odnośnie wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zostanie dodany art. 19a, który wejdzie w życie z dniem 19.09.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471). ...
14.09.2020
Informujemy, że w dniach od 17 września do 20 października 2020 roku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże odbędzie się inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. ...
14.09.2020
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła nabór wniosków nr 8/2020 - w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: ...
10.09.2020
dot. budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 358, 359/3, 359/9, 359/11, 359/22, 359/27, 359/41, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże(rejon ulicy Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.09.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 158/14, 159, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże ...
08.09.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przekazuje w załączeniu informację o jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie za pomocą wyłożonych szczepionek, z pośbą o podanie do publicznej wiadomości. ...
07.09.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 254, 277/1, 816/1, 816/5, 816/14, w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
04.09.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 473/2 o pow. 0,35ha położonej w obrębie Jaworówka ...
04.09.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że od 11 września 2020 zostaną uruchomione dwa dodatkowe kursy linii 106: ...
03.09.2020
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), uchwalonego przez Radę gminy Dobrzyniewo Duże, uchwałą Nr XXII/173/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. ...
03.09.2020
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 222/5, 228, 222/1, 221/4, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
02.09.2020
Zarządzenie nr OR.120.34.2020 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 1 września 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
02.09.2020
dot. budowy linii elektroenergetycznych kablowych nN, linii elektroenergetycznych kablowych SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, wraz ze złączami kablowymi w obrębie działek o numerach geodezyjnych 666/4, 680, 703/2, 705/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...